Angela Dimitrakaki

O umetnici / skupini : 

Angela Dimitrakaki je redna predavateljica sodobne umetnostne zgodovine in teorije ter programska direktorica podiplomskega študija moderne in sodobne umetnosti na Univerzi v Edinburgu. Njeno raziskovanje sodobne umetnosti črpa iz marksizma in feminizma. Njena zadnja dela vključujejo Gender, ArtWork and the Global Imperative, A Materialist Feminist Critique (Manchester UP 2013), Art and Globalisation, From the Postmodern Sign to the Biopolitical Arena (Hestia, 2013; v Grščini) ter, v so-uredništvu z Laro Perry, Politics in a Glass Case, Feminism, Exhibition Cultures and Curatorial Transgressions (Liverpool UP 2013). ECONOMY, Art, Production and the Subject in the 21st Century, izdana v so-uredništvu s Kirsten Lloyd, izhaja iz projekta Liverpool UP, ki je potekal v letu 2014, in bazira v kuratorskem projektu ECONOMY (www.economyexhibition.net). Angela Dimitrakaki je tudi korespondenčna urednica revije Historical Materialism, Research in Critical Marxist Theory.

List of artist's projects