Anja Zalta

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Anja Zalta je docentka za sociologijo religije na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava predmete s področja sociologije religije. Njeno raziskovalno delo se osredotoča na vprašanje islama v Evropi, pravic religijskih manjšin, spola in religije, primerjalne religiologije s poudarkom na azijskih paradigmah, nasilja in religijskih identitet ter možnosti transformacij verskih konfliktov. Leta 2013 je kot izvajalka mednarodnega projekta na Istanbul University raziskovala pravice manjšin, predvsem v pokrajini Tur Abdin na turško-sirski meji. Leta 2014 je kot gostujoča raziskovalka na NT inštitutu v Wollongongu v Avstraliji analizirala vlogo družbeno angažiranega budizma in vodila platformo za medreligijski dialog. Leta 2016 je skupaj z dr. Tahirjem Abbasom izvedla raziskavo o akademski svobodi v Turčiji, skupaj pa trenutno pripravljata monografijo z naslovom Understanding Ethnic and Religious Minorities in Turkey. Je tudi sourednica monografije Women Against War System (Lit Verlag, 2017).

List of artist's projects