Anna Ehrenstein

O umetnici / skupini : 

Anna Ehrenstein je študirala fotografijo in medije. Njena transdisciplinarna umetniška praksa se osredotoča na različne načine raziskovanja, sodelovanja in mediacije. Njeno delo preiskuje odnos med ljudmi in predmeti v digitalni dobi. Njena mama se je z delovno vizo priselila v Nemčijo iz Albanije, medtem ko so njenemu očetu zavrnili prošnjo za azil in je Nemčijo moral zapustiti. Po vseevropski odiseji je na novo zaživel v Tirani. Umetnica je z mamo ostala v Nemčiji, a je dejansko odraščala med obema kulturama in dvema stranema Evrope. Ta biografska posebnost je pri Anni Ehrenstein zanetila zanimanje za nekropolitiko migracij. Zaradi odraščanja med obema družbama njeno delo ponuja premislek o z diasporo povezani visoki in nizki kulturi, družabnem življenju predmetov in zgodovinskih taksonomijah znanja. Pri sodelovalni platformi N*A*I*L*S hacks*facts*fictions je aktivna od leta 2018.
www.annaehrenstein.com