Dr. Tanja Mastnak

Država: 
SLOVENIJA
O umetnici / skupini : 

Dr. Tanja Mastnak je umetnostna zgodovinarka, likovna kritičarka in feministična teoretičarka, v zadnjih letih pa je aktivna tudi na področju pedagoškega dela. V svoji doktorski disertaciji z naslovom Kreativni potencial obrobnega: ženske v likovni umetnosti je predstavila možnosti različnih interpretacij umetniške produkcije ženskih avtoric v Sloveniji v času modernizma ter uveljavljanje novih umetnostnozgodovinskih metodologij. Sodelovala je pri ustanavljanju revije za ženske študije Delta ter pri zamisli in izvedbi festivala Mesto žensk.

List of artist's projects