Focus

Država: 
Ljubljana
O umetnici / skupini : 

Focus društvo za sonaraven razvoj je nevladna in nepridobitna okoljevarstvena organizacija. Vizija Focusa je življenje ljudi, ki je odgovorno do okolja in družbe. Poslanstvo društva je z ozaveščanjem spreminjati obnašanje ljudi za okolju in družbi odgovorno življenje. Svoje delo Focus osredotoča na naslednja področja: spreminjanje podnebja, energija, mobilnost, podnebje in razvoj ter trajnostna poraba. Dejavnosti Focusa so zelo raznolike, od ozaveščanja javnosti do sodelovanja v procesih odločanja na nacionalni in mednarodni ravni.

List of artist's projects