Jelena Petrović

Država: 
Srbija, Slovenija
O umetnici / skupini : 

dr. Jelena Petrović je (so)avtorica številnih tekstov, publikacij, umetniških dogodkov, razstav in projektov, ki tematizirajo (post) jugoslovanski prostor, njegovo feministično zgodovino in politiko spomina. Obravnava umetniške in kuratorske prakse v smeri novih epistemoloških modelov produkcije in angažiranosti znanja.  Doktorirala je na Fakulteti za postdiplomske študije Institutum Studiorum Humanitatis (ISH) v Ljubljani na temo ženskega avtorstva v Jugoslaviji med obema vojnama (2009). Med 2009 in 2014 je bila članica umetniško-teoretske Grupe Spomenik. Kot predavateljica je gostovala mednarodno (UNAM, Meksiko; ISH Ljubljana, ZHdK Zirih, FPN, Beograd…), osnovala je predmet feministično kuriranje sodobne umetnosti na Akademiji likovnih umetnosti v Ljubljani in tam predavala predavala od 2014 do 2017.  Na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju je v okviru gostujoče profesure o umetnostni zgodovini Centralne i Jugovzhodne Evrope predavala o teoriji in (kontra)zgodovini postjugoslovanskih umetniških praks (2015-2017). Je soustanoviteljica in članica feminističnega kuratorskega kolektiva Red Min(e)d (2011) s katerim je pripravila vrsto razstav v okviru večletnega projekta Living Archive (redmined.org). Trenutno živi in dela kot neodvisna avtorica, raziskovalka in teoretičarka feminizma in umetnosti na relaciji Beograd-Dunaj.