Kanak Attak

O umetnici / skupini : 

Kanak Attak je protirasistično omrežje, ki je nastalo leta 1998 z lansiranjem manifesta (preizprašujemo vprašanja o dediščini ali potnem listu). Odtlej se ohlapno organizirano omrežje ukvarja z video aktivizmom, teorijo, raziskavami, performansi, preureditvijo diskurzov, govori, agitprop akcijami, kulturnimi potegavščinami, zvočnimi in avdio stvaritvami itn. Vse od leta 1998 sodijo med osrednje teme, ki se jih loteva Kanak Attak, politike reprezentacije, integracijska paradigma (no integracion!/nobene integracije!), »kanak operaizem«, pravica imeti pravice/kampanja za legalizacijo in »avtonomnost migracij«.

List of artist's projects