LANA ČMAJČANIN

Država: 
BiH
O umetnici / skupini : 

Lana Čmajčanin (1983) je po izobrazbi kiparka, a se ukvarja z multimedijo, svoja dela pa je predstavila na številnih mednarodnih razstavah in festivalih. Obenem je pobudnica in koordinatorica iniciative ArtAtak iz Sarajeva, ki sodobno umetnost predstavlja v javnem prostoru in se tako zavzema za njeno širšo dostopnost in (skupni, družbeni) javni prostor.

List of artist's projects