Maggie Humm

O umetnici / skupini : 

Maggie Humm je trenutno profesorica za ženske študije na University of East London. Njeno področje raziskovanja vključuje ženske pisave v 20. stoletju, film, feministične teorije in kritiko, umetnost in avtobiografije modernističnih avtoric. Predavala je po celi Evropi in po obeh Amerikah. Prof. Maggie Humm je tudi avtorica številnih člankov in desetih knjig, med drugimi tudi: Feminist Criticism:Women as Contemporary Critics, An Annotated Critical Bibliography of Feminist Criticism, The Dictionary of Feminist Theory, Border Traffic:Strategies of Contemporary Women Writers and Feminism and Film.