Maja Osojnik

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Maja Osojnik v svoji glasbeni praksi najpogosteje uporablja glas, Paetzold basovsko kljunasto flavto, lastne terenske posnetke, DJ-CD, kasete in druge lo-fi elektronske naprave, igrače, smeti in najdene predmete. Maja se je uveljavila kot ustvarjalka, ki suvereno preskakuje po različnih glasbenih zvrsteh, z zgodnje na sodobno komponirano glasbo, z eksperimentalne na džez, s proste improvizacije in zvočne umetnosti na »težko« glasbo. Giblje se znotraj analogne in digitalne umetnosti, virtualnega in realnega prostora ter poskuša razširiti, dekonstruirati in reinterpretirati tonske spektre svojih inštrumentov in jim dodeliti nove vloge – proces, ki spominja na sestavljanje anagramov. Majino glasbeno ustvarjanje opredeljujejo realnost, nadrealnost, krhkost. Poganja jo soprisotnost tako uničujoče, nesrečne, temne fantazme kot tudi lepote, elegance in moči.

List of artist's projects