Metka Mencin Čeplak

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Metka Mencin Čeplak je docentka socialne psihologije, predavateljica in raziskovalka na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Njen osrednji raziskovalni interes je konstrukcija stigmatiziranih identitet in reprodukcija oblastnih razmerij znotraj znanosti, v psihologiji, izobraževanju, državnih politikah in vsakdanjih govorih. Je soavtorica več monografij ter avtorica številnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov. V času tranzicije je bila predsednica Komisije za žensko politiko Skupščine Republike Slovenije.