Sammar Al Kerawe

Država: 
Irak
O umetnici / skupini : 

Sammar Al Kerawe je rojena l. 1984 v Bagdadu v Iraku. V Sloveniji je pred enim letom zaprosila za azil in je še zmeraj v azilnem postopku. Po poklicu je frizerka. Trenutno se uči slovenskega jezika. Aktivna je na različnih družbenih področjih v Sloveniji. Prejela je certifikat na tečaju za turistično vodenje. Je predana zagovornica enakosti spolov in pravic žensk. Diskriminacija na podlagi spola je eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerih je morala zapustiti Irak. 

List of artist's projects