Sestrovščina ponosnega delfina

Država: 
Slovenija
O umetnici / skupini : 

Sestrovščina ponosnega delfina je bralni krožek, v okviru katerega prebiramo feministična besedila. Je tudi pajdaška skupnost ljudi, ki jih povezuje prepoznavanje skupnih težav v družbi. Krožek je nastal iz nuje vnašanja feministične misli in politike v zmedo vsakdana. Subverzija vlog, pripisanih ženskam, nas vodi do kuhinje, kjer se združita gospodinjsko žongliranje med različnimi opravki in emocionalno delo žensk. To scenografijo dominacije vsakokrat napolnimo z novimi pomeni: s skupnostno solidarnostjo, skupinsko pripravo hrane, radostnim srečanjem z vsemi udeleženimi in srečanjem s teorijo. Prizadevamo si razvijati utelešene in umeščene vednosti, ki se ne bojijo soočiti z osebnimi izvori političnega. Naš namen je afirmirati relevantnost (radikalnega) feminističnega preizpraševanja hierarhičnih struktur in oblastnih razmerij tudi onkraj vprašanj spola in seksualnosti.

List of artist's projects