Wow skupina

Grafična podoba: Vesna Bukovec

xx WoW   xx WoW Skupina xx 

Spoznajte našo WoW skupino, ki sodeluje pri številnih aktivnostih projekta Women on Women:

Sammar Al Kerawe
Sammar Al Kerawe je rojena l. 1984 v Bagdadu v Iraku. V Sloveniji je pred enim letom zaprosila za azil in je še zmeraj v azilnem postopku. Po poklicu je frizerka. Trenutno se uči slovenskega jezika. Aktivna je na različnih družbenih področjih v Sloveniji. Prejela je certifikat na tečaju za turistično vodenje. Je predana zagovornica enakosti spolov in pravic žensk. Diskriminacija na podlagi spola je eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerih je morala zapustiti Irak. Sanja o vključujočem in pravičnem svetu, kjer so pravice enake za vse.

Katja Kovač
Katja Kovač je rojena l. 1992 v Srbiji. Maturirala je na srednji ekonomski šoli. Leta 2018 je prišla v Slovenijo. Je zagovornica pravic žensk*, ker so ženske na mnogih področjih diskriminirane. Sodelovala pri organizaciji in izvedbi različnih delavnicah z otroki iz azilnega doma in različnih humanitarnih akcijah. Prejela je certifikat v programu usposabljanja na področju socialnega varstva. Je organizirana in aktivno pripravljena pomagati ranljivim družbenim skupinam, saj opaža, da so predvsem ženske diskriminirane na političnem, ekonomskem, družbenem področju in v družinskem krogu. Z delom v WoW Skupini namerava narediti prave in varne korake k spremembam v družbi.

Favour Edokpayi Musa
Favour Edokpayi Musa je rojena l. 1986 v Lagosu v Nigeriji. Živi v Ljubljani v Sloveniji. Želi si prispevati k opolnomočenju deklet in žensk. Je youtuberka in na svojem kanalu Evelynnaturalbeauty informira ženske o moči naravne lepote. Njena želja je, da bi bile ženske samozavestne in da bi se dobro počutile v lastni koži. Tam, od koder prihaja, je velika večina žensk izpostavljena pritiskom glede lepotnih standardov s strani družbe, v kateri na vseh področjih dominirajo moški. Želi si vzpostaviti platformo in varen prostor za ženske, kjer bi lahko odprto razpravljale o ženskah v sodobnih družbah, kjer bi snovale spremembe v kulturi (družbi), da bi le ta bila bolj vključujoča za ženske ter kjer ne bi bilo kulturnega pritiska, da se morajo poročiti in imeti otroke v zelo zgodnji starosti.

Victoriia Pospelova
Viktoriia Pospelova je rojena l. 1997 v Rusiji. Že kot najstnica je začela pisati prozo in risati. Pri njenih petnajstih letih je z družino morala zapustiti državo iz političnih razlogov. Od februarja 2015 naprej dela v MSUMu, približno takrat pa je postala tudi aktivna na področju političnega in feminizma v umetnosti.Eden izmed Viktorijinih glavnih ciljev je širiti feministično teorijo med ljudi in skozi umetnost predstaviti, s kakšnimi problemi se soočajo ženske v vsakdanjem življenju. Zaradi tega se je odločila sodelovati v programu WoW, saj upa, da bo pridobila nova znanja in razvila potrebne sposobnosti za uresničevanje svojega dela tudi v prihodnje. Viktorijini ključni interesi so umetnost (risanje, pisanje), glasba (nastopanje) in področje mentalnega zdravja.

Samar Zughool
Samar Zughool je rojena l. 1986 v Amanu v Jordaniji. Je vodja medkulturnega usposabljanja in gledališka igralka. V Sloveniji biva od leta 2014 naprej. Razvija in izvaja neformalne izobraževalne metode, ki temeljijo na izkustvenih učnih praksah, medkulturni občutljivosti in pedagogiki zatiranih. Njena strast je artivizem, skozi gledališče se sooča z vprašanji, povezanimi z globalno nepravičnostjo in diskriminacijo na podlagi spola. Prejela je študentsko Prešernovo nagrado na Fakulteti za družbene vede za svoje magistrsko delo “Vloga gibanj za pravice žensk pri spremembah spolno diskriminatorne zakonodaje po arabski pomladi”. Je predana feministka v boju za globalno pravičnost onkraj spolov in narodov.

Azadeh Hashemzadeh 
Azadeh Hashemzadeh je rojena l. 1988 v Iranu. Je diplomirana fotografinja. V letih 2004 - 2011 je delala v različnih podjetjih kot urednica fotografij / videov in fotografinja. Leta 2011 je odprla svoj fotografski studio. Leta 2018 je z možem v Sloveniji zaprosila za azil in leta 2019 prejela status begunke. Obiskuje tečaj slovenskega jezika in skoraj dnevno prostovoljno dela na Slovenski filantropiji v Ljubljani. Komuniciranje z ljudmi iz različnih držav ji pomaga pri učenju jezikov, česar se loteva z veliko motivacije, saj želi v Ljubljani nadaljevati študij notranjega oblikovanja. Zelo jo veseli uredniško in fotografsko delo. Trenutno v prostem času prostovoljno portretira prosilce za azil in begunke.

Tanja Završki (koordinatorka skupine)
Tanja Završki (1988) je študirala arhitekturo na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se z notranjo opremo in oblikovanjem, predvsem pa s povezovanjem aktivizma in kulture na področjih feminizma, veganstva, antirasizma, antikapitalizma, kvir in lezbičnega aktivizma. Ob 2016 naprej soustvarja v samoorganizirani skupini No-Boder Craft v Rogu. Od 2017 naprej je del kolektiva Lezbične četrti (Škuc). V 2018-19 je z organizacijo arhitekturno-likovnih medkulturnih delavnic sodelovala v projektu New Mappings of Europe v MSUMu. Na Mestu žensk je koordinatorka skupine WoW (Women on Women).


Projekt Women on Women sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Ustvarjalna Evropa.